Avís legal

Titular: PROMOCIONES SAGEMAR, S.A.

Adreça: Polígon Industrial PAEC, parcel·la 4. CP 17251 Calonge-Girona.

Contacte: Tel. 972 65 23 63 Fax 972 65 06 70 correu electrònic: info@salleshotels.com

Dades registrals: Promocions Sagemar, s. a. és una societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 660, Llibre 553, Foli 65, Full 9555.

Número d'inscripció del Registre de Turisme de Catalunya: HG-002249

CIF: A-17155235

 

 1. INTRODUCCIÓ

  El present document té per finalitat establir i regular les normes d’ús del lloc web www.salleshotels.com (d'ara endavant, "el Lloc"), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de Eroles, s. a. a les quals s'accedeix a través del domini www.salleshotels.com i els seus subdominis.

  Per mitjà d’aquest web, Eroles, sa (D’ara endavant "SALLÉS HOTELS") pretén oferir informació als seus clients actuals i potencials, gestionar el programa de fidelització de clients, gestionar la reserva d'habitacions, recerca de feina, atenció al client, així com de qualsevol altre servei que s'estimi oportú per a la correcta consecució del seu objecte social.

  La utilització d'aquesta pàgina, així com dels serveis que s’hi posen a disposició de l'usuari, suposarà l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en aquest Avís Legal (en endavant les "Condicions Generals "), de manera que l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el Lloc. El fet d'accedir a aquest Lloc implica el coneixement i l’acceptació de les següents Condicions generals, per la qual cosa SALLÉS HOTELS en recomana a l’usuari la impressió o la descàrrega i lectura detallada cada cop que accedeixi al Lloc.

 2. INFORMACIÓ GENERAL

  El titular del Lloc www.salleshotels.com és Eroles S.A. amb domicili social a Calonge, Avinguda Costa Brava, Edifici Mar Brava; inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 781, Llibre 637, Foli 40, Full 11.258, i amb CIF núm. A-58953506.

 3. ÚS DEL LLOC

  En acceptar les següents Condicions Generals, l'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc i els serveis que s’hi posen a la seva disposició, de la manera i en la forma que s’hi estableix. Queda obligat a no utilitzar el Lloc i els serveis amb finalitats il·lícites i/o contràries a les finalitats establertes en aquestes condicions generals, que poguessin ser lesives de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar o impedir el correcte funcionament o dels serveis que s’hi ofereixen o que es poguessin oferir en el futur.

  El fet d'accedir a aquest lloc no suposa entaular cap tipus de relació contractual entre SALLÉS HOTELS i l'usuari.

 4. ÀMBIT DEL LLOC

  Responsabilitat de l’usuari. En aquest Lloc s’inclou la pàgina www.salleshotels.com.

  L'accés a aquest Lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc per l'usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. SALLÉS HOTELS no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a SALLÉS HOTELS; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues al vostre Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SALLÉS HOTELS.

  Així mateix, s'exonera a SALLÉS HOTELS de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per SALLÉS HOTELS sempre que procedeixi de fonts alienes.

 5. ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

  La informació que apareix en aquest Lloc és la vigent en la data de l’última actualització. SALLÉS HOTELS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Lloc, de manera que pot limitar o no permetre accedir-hi.

  SALLÉS HOTELS es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que estimi convenients, de manera que pot fer-ne ús en qualsevol moment i sense previ avís.

 6. CONTINGUT

  SALLÉS HOTELS s'esforça al màxim per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc. SALLÉS HOTELS no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc proporcionats per tercers.

  SALLÉS HOTELS no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (enllaços) si n'hi hagués i quan n’hi hagués, de forma directa o indirecta, mitjançant aquest lloc.

  SALLÉS HOTELS es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés al Lloc a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest Lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral; així mateix, es reserva el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

 7. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

  SALLÉS HOTELS s’esforça al màxim perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i per evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin produir-s’hi.

  SALLÉS HOTELS no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc.

  SALLÉS HOTELS no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc s'interrompi o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al que es pugui accedir a través d'aquest Lloc web, estigui lliure d'error o causi danys.

  Els serveis oferts en aquest Lloc només es poden utilitzar correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyat.

  1. PROTECCIÓ DE DADES

   SALLÉS HOTELS informa els usuaris d'aquesta web que SALLÉS HOTELS respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades i, en concret, la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, així com la normativa de desenvolupament pertinent, per la qual cosa, s’adopten les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, en aquest cas, a través del Lloc, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals s’exposen.

   En el cas que, en fer ús dels serveis que SALLÉS HOTELS ofereix en aquesta Web, els usuaris haguessin d'omplir dades de caràcter personal, SALLÉS HOTELS, en compliment de la normativa vigent, informarà complidament l'usuari dels seus drets i sol·licitarà el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les dades de caràcter personal.

  2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

   Les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari de registre electrònic que apareix en el nostre lloc web, així com aquelles dades a les que SALLÉS HOTELS accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del lloc web de SALLÉS HOTELS, quedaran recollits en un fitxer el responsable del qual és EROLES, S.A. en la seu social (Polígon Industrial PAEC de Calonge, Girona), on podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Si no s’emplenen els camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que SALLÉS HOTELS no pugui atendre la vostra sol·licitud.

   Les finalitats de la recollida de les dades personals són les que s'indiquin, en particular, en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic. En relació amb les dades personals que es recaptin dels usuaris registrats, s’utilitzaran amb la finalitat d'adaptar els productes i serveis que hagi sol licitat a les preferències indicades en el vostre formulari de registre. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioneu s’utilitzaran per atendre les vostres sol·licituds d'informació i per informar-vos sobre noves activitats, ofertes de productes i serveis de SALLÉS HOTELS. En aquest sentit les dades personals es podran segmentar i tractar per elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries.

   A l'efecte del que preveuen els articles 11 i 34.e) LOPD, consent expressament que SALLÉS HOTELS pugui comunicar les vostres dades a empreses del Grup, que pertanyen al sector hoteler, i a altres empreses col·laboradores, per als fins que s’indiquen abans, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la LOPD. En acceptar la informació disposada en aquest avís legal, es dóna per informat el que està recollit a l'article 27 LOPD, relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades. El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si en completar les vostres dades en el corresponent formulari heu manifestat la vostra voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consentiu, consegüentment, que us remetem comunicacions comercials per via electrònica segons el que s’exigeix per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

   En cas que ens faciliteu dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l'article 5.4. La LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer que conté les dades dels destinataris d'aquesta informació, de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de SALLÉS HOTELS, en els termes i condicions que resulten d’aquest avís legal. SALLÉS HOTELS es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal, fent-ne un ús exclusivament per a les finalitats indicades. SALLÉS HOTELS us informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què s’exposen, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst a l'article 9 LOPD i en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

  3. CONFIDENCIALITAT

   SALLÉS HOTELS no revelarà les dades personals a cap altre tercer, exceptuats els assenyalats en els apartats anteriors. Igualment queda garantida la confidencialitat de les dades personals, així com l'emmagatzematge, transport i tractament de les mateixes, mitjançant la utilització de les mesures de seguretat establertes en la Llei espanyola sobre protecció de dades.

  4. CORREU ELECTRÒNIC

   Si us inscriviu al nostre lloc web, possiblement, us remetrem per correu electrònic informacions que us poden interessar. Per respondre millor a les vostres expectatives, mesurem els índexs de "clics" en els enllaços integrats en els butlletins. El prestatari que administra l'enviament dels butlletins no té dret a explotar les dades personals que té a la seva disposició.

   Si voleu interrompre la vostra subscripció, podeu cancel·lar aquesta subscripció quan vulguin, a partir dels nostres butlletins, fent clic a l'enllaç previst a aquest efecte, en la nostra pàgina o informant-nos a la nostra seu (Polígon Industrial PAEC de Calonge, Girona).

 8. SOBRE L'ÚS DE GALETES

  SALLÉS HOTELS declara que, tret que s'indiqui el contrari al Lloc, els textos, imatges, il·lustracions, dissenys, icones, fotografies, segments de vídeo, segments de so i altres tipus de materials que es trobin al Lloc i qualsevol altra creació intel·lectual i/o invencions o descobriments científics i tècnics, qualsevol que sigui la seva aplicació empresarial o industrial (en endavant denominats col·lectivament el "Contingut") els ha creat o inventat SALLÉS HOTELS o els seus titulars i/o cessionaris els han cedit, llicenciat, transmès o autoritzat.

 9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR

  SALLÉS HOTELS declara que, tret que s'indiqui el contrari al Lloc, els textos, imatges, il·lustracions, dissenys, icones, fotografies, segments de vídeo, segments de so i altres tipus de materials que es trobin al Lloc i qualsevol altra creació intel·lectual i/o invencions o descobriments científics i tècnics, qualsevol que sigui la seva aplicació empresarial o industrial (en endavant denominats col·lectivament el "Contingut") els ha creat o inventat SALLÉS HOTELS o els seus titulars i/o cessionaris els han cedit, llicenciat, transmès o autoritzat.

  L'Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat en el Lloc, com ara, amb caràcter no exhaustiu, marques, noms comercials (gràfics, logotips, etc.), el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de SALLÉS HOTELS o de tercers titulars incorporats al Lloc.

  Són propietat de SALLÉS HOTELS tots els drets sobre qualsevol tipus d'obres, invents, descobriments, patents, idees, conceptes, actualitzacions i les millores relacionades amb el Lloc, els seus sistemes, aplicacions i programes o amb els serveis que SALLÉS HOTELS presta, que siguin creats , realitzats, desenvolupats o posats en pràctica per primer cop per SALLÉS HOTELS, ja sigui per si sol o amb l'ajuda dels usuaris del Lloc, en el transcurs o com a resultat d'algun disseny, desenvolupament o qualsevol altra feina realitzada de conformitat amb el Contracte.

  L'Usuari no podrà utilitzar el nom ni les marques, símbols, logotips o signes distintius de titularitat de SALLÉS HOTELS sense el seu consentiment exprés i escrit.

  En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents al Lloc suposi una violació dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, demanem que ho comuniquin a la següent adreça: SALLÉS HOTELS, Dept. Jurídic, Polígon Industrial PAEC, parcel·la 4 de Calonge (Girona).

 10. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

  Les Normes d’ús que es troben en el present Acord Legal, es regeixen per la llei espanyola. Tant SALLÉS HOTELS com els usuaris del Lloc estan d'acord en que per a qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució de les presents normes, se sotmetran expressament a la jurisdicció dels jutges i tribunals competents de Girona, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 11. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

  D’ acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comisión Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’ USUARIO i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justicia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és netural i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Reserva ara

16 jul.
17 jul.
O truqueu-nos al telèfon +34 972 837 017 o escriviu-nos a hotelmt@salleshotels.com

Subscriu-te a la newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet incididunt.
Heu d'acceptar les condicions legals

Gràcies!

Hem desat la vostra adreça de correu electrònic amb cura. Molt aviat començareu a rebre-hi novetats i promocions dels nostres hotels.